วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ความสำคัญของฟัน

เรื่องทันตสุขภาพ


ฟัน เป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายและเป็นส่วนประกอบสำคัญของใบหน้า คนเราใช้ฟันสำหรับบดเคี้ยวอาหารให้ ละเอียด ใช้ในการออกเสียงให้ชัดเจน และช่วยทำให้ใบหน้าของเราดูสวยงาม ดังนั้นเราจึงควรดูแลสุขภาพของฟันและเหงือก
1. ชุดฟันของคนเรา
ฟันของเรามีการหลุดร่วงไป หลังจากนั้นก็มีฟันซี่ใหม่ขึ้นมาแทน ฟันซี่เดิมที่หลุดไป เราเรียกว่า ฟันน้ำนม และฟันซี่ที่ขึ้นมาแทนเราเรียนว่า ฟันแท้
1) ฟันน้ำนม เป็นฟันชุแรกของเรา มีทั้งหมด 20 ซี่ ฟันน้ำนมที่ขึ้นซี่แรก คือ ฟันหน้ากลางด้านล่าง และจะเริ่มขึ้นมาเมื่ออายุได้ประมาณ 6 เดือน และจะขึ้นครบเมื่ออายุประมาณ 2 – 3 ปี
2) ฟันแท้ เป็นฟันชุดที่สองและเป็นชุดสุดท้าย ฟันชุดนี้มีทั้งหมด 32 ซี่ ฟันแท้จะเริ่มขึ้นเมื่ออายุประมาณ 6 ปี
2. ประโยชน์ของการใช้ฟันเคี้ยวอาหารให้ละเอียด
อาหารเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกาย ดังนั้น เราจึงต้องกินอาหารเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เมื่อเรากินอาหารฟันจะเป็นด่านแรกในการทำหน้าที่ย่อยอาหารเป็นชิ้นเล็กๆ ก่อนส่งไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย ดังนั้น การที่เราใช้ฟันบดเคี้ยวอาหารอย่างละเอียดจึงมีประโยชน์ต่อร่างกายดังนี้
1) ทำให้อาหารไหลผ่านจากหลอดอาหารไปสู่กระเพาะอาหารได้สะดวก
2) ทำให้กระเพาะอาหารไม่ต้องทำงานหนักในการใช้แรงบีบรัดเพื่อย่อยอาหาร
3) ทำให้การดูดซึมของอาหารเข้าสู่ส่วนต่างๆ ของร่างกายทำได้ง่ายขึ้น
4) ทำให้ขับถ่ายอุจจาระได้ง่ายขึ้นและท้องไม่ผูก
3. วิธีดูแลรักษาฟัน
ฟันเป็นอวัยวะที่สำคัญต่อเรามาก เราจึงต้องดูแลรักษาฟันให้อยู่กับเรานานๆโดยปฏิบัติ ดังนี้
1) แปรงฟันอย่างถูกวิธี หลังตื่นนอนและก่อนเข้านอนทุกวันโดยการแปรงฟันที่ถูกวิธี คือ ถ้าเป็นฟันบนให้แปรงลง ถ้าเป็นฟันล่างให้แปรงขึ้น ถ้าเป็นฟันกรามให้ถูไปถูกมา
2) กินอาหารที่มีประโยชน์ เพื่อช่วยบำรุงเหลือกและฟัน
3) ไม่ใช้ฟันกัดและแทะของแข็ง เพราะอาจทำให้ฟันหักหรือบิ่น
4) ควรให้พ่อแม่พาไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจดูสุขภาพฟันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

ไม่มีความคิดเห็น: